Påkørselsværn (Truck stop) lastbiler/sættevogne

Sikrer at sættevognen ikke beskadiger sluser og ramper når den bakkes på plads ved af- og pålæsning.

Læg din besked