Jas Maskinfabrik

Persondatapolitik

Persondatapolitik – JAS.DK Aps
Februar 2020

Når du bestiller varer eller kontakter JAS.DK pr. mail afgiver du personoplysninger til os. I vores persondatapolitik kan du læse om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi bruger dem til. Det er vigtigt for os at passe godt på dine personlige oplysninger. Denne politik skal dokumentere og sikre at vi, JAS.Dk Aps, beskytter dine personoplysninger i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) og databeskyttelsesloven og Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

Persondatapolitik i forhold til JAS.DK aps kunder

 Hvilke oplysninger indsamles?
Oplysningerne omfatter identitets- og kontaktoplysninger såsom:

 • Navn
 • E-mail adresse
 • Telefonnummer
 • Titel

Endvidere kan vi behandle oplysninger om kunders kunder i forhold til levering af varen direkte til slutkunden, disse oplysninger kan indebære:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer

Til hvilket formål indsamles oplysningerne?
Vi behandler oplysningerne med det formål at:

 • Kunne opfylde en aftale med kunden (kontrakt)
 • Levere varerne
 • Forestå eventuelle reklamationer

Vi benytter kun personoplysningerne til de nævnte formål, og vi indsamler kun de oplysninger, som er nødvendige til opfyldelse af formålet.

 Hvem videregiver vi oplysningerne til?
Videregivelse af personoplysninger sker kun i relation til fragt og levering – fragtfirmaerne er herefter dataansvarlige for de videregivet oplysninger[1]

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
Oplysningerne bliver efter endt samarbejde opbevaret i 5 år[2] eller når JAS.DK Aps ikke længere har et arbejdsbetinget behov for at behandle dem.

Databehandlere
Nogle personoplysninger administreres af en tredjemand (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på JAS.dk Aps´s vegne i henhold til denne datapolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata. Vi benytter udelukkende databehandlere som opfylder persondatalovens krav og databehandleraftaler foreligger. Rettigheder Når du er kunde hos JAS.DK Aps har du nogle rettigheder.

Dine rettigheder er følgende:

 • Oplysningspligt
 • Indsigtsret
 • Ret til berigtigelse
 • Ret til sletning
 • Ret til begrænsning af behandling
 • Underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling
 • Ret til dataportabilitet
 • Ret til indsigelse
 • Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering[3]

Kontakt
JAS.DK Aps
Lyagervej 9
DK-6933 Kibæk
Tlf. +45 4133 3115
CVR-nr. 41004002

Har du spørgsmål til vores behandling af personoplysninger eller til denne persondatapolitik, er du velkommen til at kontakte os på jas@nulljas.dk

 Klage
Du har ret til at klage til datatilsynet i forhold til dine rettigheder og JAS.DK Aps behandling af dine personoplysninger. For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til datatilsynet henvises til www.datatilsynet.dk

Persondatapolitik i forhold til JAS.DK´s leverandører

Hvilke oplysninger indsamles?
Oplysningerne omfatter identitets- og kontaktoplysninger om medarbejdere ansat hos vores leverandører såsom:

 • Navn
 • E-mail adresse
 • Telefonnummer
 • Titel

Til hvilket formål indsamles oplysningerne?
Vi behandler oplysningerne til det formål at kunne opfylde en kontrakt/aftale med leverandøren i forbindelse med indkøb af råvare, færdigvare og forbrugsvare i JAS.DK Aps.

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
Oplysningerne bliver efter endt samarbejde opbevaret i 5 år[4] eller når JAS.DK Aps ikke længere har et arbejdsbetinget behov for at behandle dem.

Kontakt
JAS.DK Aps
Lyagervej 9
DK-6933 Kibæk
Tlf: +45 4133 3115
CVR-nr. 41004002

Har du spørgsmål til vores behandling af personoplysninger eller til denne persondatapolitik, er du velkommen til at kontakte os på jas@nulljas.dk

Klage
Du har ret til at klage til datatilsynet i forhold til dine rettigheder og JAS.DK Aps behandling af dine personoplysninger. For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til datatilsynet henvises til www.datatilsynet.dk

Persondatapolitik i forhold til besøgende på www.jas.dk

Når du besøger JAS.DK Aps´s hjemmeside www.jas.dk og benytter vores kontaktformular, indsamler vi oplysninger om dig. Når du sender en besked via vores kontaktformular, gemmer vi dine data, for at kunne svare på din henvendelse. Når du anvender vores kontaktformular sendes dine oplysninger krypteret. Vi videregiver kun personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.

Logstatistik
Logstatistik bruges på www.jas.dk og betyder at, et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende en hjemmeside har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af websitet dette forlades mm.

På www.jas.dk anvendes logstatistik med det formål at optimere hjemmesiden og dens funktionalitet.

Følgende grupper af medarbejdere har adgang til de registrerede oplysninger:

 • Administrationen
 • Support

 Supplerende oplysninger om datasikkerhed og krypteringer:
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

 • Vi transmitterer kundeoplysninger krypteret via SSL-forbindelse.
 • Oplysningerne videregives ikke til tredjemand.
 • Der registreres ingen personfølsomme oplysninger.

Indsigt
Du vil altid kunne få indsigt i dine oplysninger hos JAS.DK Aps.

Hvis der er fejl eller mangler i vores oplysninger, rettes de hurtigst muligt. Ønsker du ikke længere at være registreret hos JAS.DK Aps, sletter vi dine oplysninger inden for 14 dage efter vi har modtaget en skriftlig henvendelse fra dig vedr. dette. Medmindre at det kræves af lovgivningen at bevare oplysningerne.

Cookies
På www.jas.dk anvender vi cookies.

En cookie er en lille passiv data-fil, som ligger på din computer og hjælper dig til at huske tidligere besøgte hjemmesider samt dine præferencer. Fx. kan en cookie huske, om du kigger efter et bord og ikke lamper og derned får du flest visninger og tilbud på et bord. Cookies bruges derfor også i forbindelse med annoncering, da bannerannoncer m.m. bliver målrettet dine præferencer.

Cookies bruges bl.a. til statistik i Google Analytics samt øvrige trafiksporinger. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

For at kunne videreudvikle og forbedre JAS.DK Aps’s hjemmeside fører vi statistik over, hvordan brugerne anvender siderne. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, f.eks. til at se hvilke sider og browsere vores kunder anvender mest.

JAS.DK Aps anvender Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik og videregiver i den forbindelse IP-adresser til Google Analytics. Google kan videregive informationerne til tredjepart, hvor loven kræver dette, eller til tredjepart, som udfører opgaver for dem. Privatlivsvilkårene for Google Analytics accepteres ved besøg på www.jas.dk og fremgår af http://www.google.com/privacy.html

På www.jas.dk anvendes _ga cookies via Google Analytics som tildeler den besøgende et unikt ID. Det bruges til at følge hvordan hjemmesiden bruges. Disse data gemmes i 26 måneder.

Øvrige trafiksporinger anvender _paq som tildeler den besøgende et unikt ID. Det bruges til at følge hvordan hjemmesiden bruges. Disse data gemmes så længe vi finder data relevant. 5 Bortset fra i ovenstående tilfælde, videregiver JAS.DK Aps ikke data om den enkelte kundes anvendelse af tjenesterne på www.jas.dk Cookies er anonyme og indeholder derfor ingen personlige data. Data-filen er passiv og kan derfor ikke sprede virus eller skade computeren eller programmerne. 

Fravalg af cookies:
Du kan til enhver tid slette alle dine cookies fra din computer eller aktivt vælge det til eller fra ved hver enkelt hjemmeside. Til- og fravalg af cookies skal gøres i computerens browserindstillinger og derfor kan hjemmesideudbyderen ikke kontrollere eller ændre det. Du skal dog være opmærksom på, at ved fravalg af cookies, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Sletning af cookies
Fortryder du accept af cookies, kan du efterfølgende nemt slettes dem igen. På PC sletter du dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete

Kontakt
JAS.DK Aps
Lyagervej 9
DK-6933 Kibæk
Tlf: +45 4133 3115
CVR-nr. 41004002

Har du spørgsmål til vores behandling af personoplysninger eller til denne persondatapolitik, er du velkommen til at kontakte os på jas@nulljas.dk

Klage Du har ret til at klage til datatilsynet i forhold til dine rettigheder og JAS.DK Aps behandling af dine personoplysninger. For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til datatilsynet henvises til www.datatilsynet.dk

[1] Vejledning om dataansvarlige og databehandlere, november 2017 side 20/25, www.datatilsynet.dk.

[2] jf. Bogføringsloven LBK nr. 648 af 15/06/2006, Kapitel 5, §10 stk. 1

[3] Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)1). Kapitel 5, afsnit III. 3

 

[4] 4 jf. Bogføringsloven LBK nr. 648 af 15/06/2006, Kapitel 5, §10 stk. 1.